Suomen ympäristöterveys ry tukee tutkimusta, joka koskettaa elinympäristössämme tapahtuvia, ihmisten ja eläinten hyvinvointiin vaikuttavia muutoksia. Edistämme näiden asioiden tieteellistä tutkimusta teettämällä, rahoittamalla, julkaisemalla ja kääntämällä tarvittavia tutkimuksia sekä tarjoamalla aineistoa tutkijoita varten.

Tällä hetkellä yhdistys pyrkii rahoittamaan tutkimusta, jolla selvitetään, onko tuulivoimaloiden infraäänellä vaikutusta ihmisten ja eläinten terveyteen. – Vuonna 2016 tehdyn pilottitutkimuksen tulokset osoittavat, että infraäänihaitta vähenee merkittävästi vasta yli 15-20 km:n etäisyydellä voimaloista. Olemme mitanneet tuulivoimaloiden infraääntä eri puolilla Suomea vuosina 2017-2019. Mittaustulokset touko-kesäkuulta 2019 ovat hälyttävät: voimaloiden infraääni on mitattavissa jopa 40-60 km:n etäisyydellä yli puolena mittauspäivistä.

Tervetuloa mukaan toimintaamme!