Suomen ympäristöterveys ry tukee tutkimusta, joka koskettaa elinympäristössämme tapahtuvia, ihmisten ja eläinten hyvinvointiin vaikuttavia muutoksia. Edistämme näiden asioiden tieteellistä tutkimusta teettämällä, rahoittamalla, julkaisemalla ja kääntämällä tarvittavia tutkimuksia sekä tarjoamalla aineistoa tutkijoita varten.

Tällä hetkellä yhdistys pyrkii rahoittamaan tutkimusta, jolla selvitetään, onko tuulivoimaloiden infraäänellä vaikutusta ihmisten ja eläinten terveyteen. Vuonna 2016 tekemämme pilottitutkimuksen tulokset osoittavat, että infraäänihaitta vähenee merkittävästi vasta yli 15 km:n etäisyydellä voimaloista. Mittaamme parhaillaan tuulivoimaloiden infraääntä eri puolilla Suomea. Ensimmäiset mittaustulokset huhtikuulta 2019 ovat saatavilla.

Tervetuloa mukaan toimintaamme!