Haluatko auttaa terveysvaikutusten selvittämisessä?

Suomen ympäristöterveys ry rahoittaa tuulivoimaloiden infraäänen terveyshaittatutkimusta. Seuraavassa esitellään lyhyesti tutkimuksen tarve.

Tausta tutkimukselle

  • osa ihmisistä epäilee, että heille tulee tuulivoimaloiden  melun tai infraäänen aiheuttamia oireita
  • kyseessä on uusi tutkimusalue, koska teollisen kokoluokan voimaloita ei ole aiemmin rakennettu suuressa mittakaavassa asutuksen keskelle: Suomessa on syntynyt olosuhteet, joissa tutkimus voidaan toteuttaa
  • Suomen ilmaston erityispiirteet voivat lisätä infraäänestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja infraäänen leviämistä

Tutkimuksen tavoite

  • teollisen kokoluokan tuulivoimaloiden tuottaman infraäänen mittaaminen ja dokumentointi asiantuntijoita käyttäen
  • infraäänen fysikaalisen ilmiön laajuuden selvittäminen, ts. infraäänen leviäminen
  • infraäänen ja mitatun tai koetun terveyshaitan mahdollisen syy-yhteyden osoittaminen tilastollisin menetelmin pitkäaikaisaltistuksessa
  • oireiden ja infraäänen syy-yhteyden selvittäminen kaksoissokkotutkimuksella

Tutkimuksen eteneminen

Infraäänen kaksoissokkotutkimuksen tekemiseen on jo mahdollisuus laitteistojen osalta. Lisälaitteistojen hankkiminen ja tutkimusjärjestelyt vaativat kuitenkin lisäresursseja. Tarkoituksemme on palkata myös tutkijoita tilastolliseen tutkimukseen.

Tutkimus on jo aloitettu ja sitä on jatkettu vapaaehtoisvoimin ja yksityisellä rahoituksella. Tutkimuksen vauhdittamiseksi yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia (ks. myös alustava analyysi). Mukaan voi lähteä parhaaksi katsomallaan summalla.

Myös jäsenmaksut käytetään infraäänen terveysvaikutustutkimukseen. Jäsenmaksujen tilinumeron saat yhdistyksen puheenjohtajalta tai sihteeriltä. Tule mukaan edistämään tutkimusta!