Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24 §:n ja tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste.

1) Rekisterin pitäjä / tietosuojavastaava ja yhteystiedot
Henkilötietojen vastaanottaja ja rekisterin pitäjä on:

Suomen ympäristöterveys (SYTe) ry
Markku Mehtätalo
Niitynmaantie 750 B
92330 Karinkanta
0440-664000
info (at) syte.fi

2) Rekisterin nimi
SYTe ry:n jäsenrekisteri

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Keräämme henkilötietoja tai yhdistysten tai yritysten tietoja jäsenasioiden, tilausten tai lahjoitusten hoitamista ja tiedottamista varten ja niihin liittyen. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on henkilön yhteydenotto, hänen antama suostumus, hänen kanssaan tehty sopimus ja/tai laki.

4) Rekisteröityneiden tiedot
Rekisteri koostuu yhdistykseen yhteyttä ottaneiden henkilöiden, yhdistysten tai yritysten tiedoista. Henkilötiedot koostuvat nimi- ja osoitetiedoista, kotipaikasta, puhelinnumerosta sekä sähköpostiosoitteesta tai joistain näistä. Henkilön ei tarvitse toimittaa kaikkia em. tietoja, vaan ainoastaan jäsenasioiden tai tilausten hoitamiseen ja/tai tiedottamiseen vaadittavat tiedot. Emme tee henkilöitä koskevia profilointeja tai automaattisia päätöksiä.

5) Tietojen luovutus
Sähköisesti yhteyttä otettaessa henkilötiedot vastaanottaa yhdistyksen puheenjohtaja ja/tai sihteeri ja IT-palveluntarjoaja ja jäsen- tai tilausasioissa myös maksunvälittäjä ja/tai kuljetusyritys. Muulla tavoin yhteyttä otettaessa henkilötiedot välitetään yhdistyksen puheenjohtajalle. Tietoja ei luovuteta muille paitsi uutiskirjepalveluun ja lakisääteisille osapuolille, eikä niitä siirretä yhdistyksen toimesta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. IT-palveluntarjoajat ja maksunvälittäjä saattavat kuitenkin siirtää tietoja myös näiden alueiden ulkopuolelle.

6) Rekisterin suojaus 
Rekisterin tietoihin on pääsy ainoastaan jäsenasioita, tilauksia ja tiedottamista hoitavalla taholla. Tiedot ovat luottamuksellisia.

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, oikeus pyytää tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä tai oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa ilman, että se vaikuttaa suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen. Lisäksi hänellä on oikeus tehdä tarvittaessa valitus valvontaviranomaiselle. Yhteyttä voi ottaa yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse tai sopimalla tapaaminen. Henkilöllisyyden todentamiseksi pyynnön tulee olla riittävästi yksilöity.

Henkilötiedot tiedottamista varten poistetaan 2-4 viikon kuluessa henkilön pyynnöstä. Jäsenasioihin, tilauksiin ja sopimuksiin, laskuihin ja kuitteihin liittyviä henkilötietoja säilytetään henkilön antaman suostumuksen, sopimuksen tai lain perusteella 7-8 vuoden ajan.