Avainsana-arkisto: book

Kirja: Matalataajuinen ääni voi olla saastetta ja terveyshaitta

Tohtori Bruce Rapley on julkaissut kirjan Matalataajuisen äänen biologiset seuraukset (2019). Sen mukaan myös ääni voi olla saastetta ja terveyshaitta. Rapley on soveltava biologi, joka on erikoistunut ympäristöterveyteen, akustiikkaan ja aivojen kognitiiviseen toimintaan.

CFASPv3_Rapley_Bruce

Rapleyn kansainvälisen tutkimusryhmän 20 vuoden tutkimus osoittaa, että tietynlaiset äänet voivat aiheuttaa kehoon hormonaalisen ”taistele tai pakene” -vaikutuksen. Tämä on oleellista sen ymmärtämisessä, että myös ääni voi olla saastetta ja terveyshaitta. Tutkimus pohjautuu tietokonepohjaiseen SAM-tekniikkaan (Soundscape Analysis and Monitoring, äänimaisema-analyysi ja seuranta).

Yhdessä tekemänsä tutkimuksen ja Uuden-Seelannin puolustusvoimien (NZDF) kanssa tohtori Rapleylla on ainutlaatuinen tietämys ja ymmärrys siitä, kuinka ympäristön ääni voi vaikuttaa kognitioon (eli aivojen toimintaan ja ajatteluprosessiin) sekä fysiologiseen vasteeseen. Aivojen neurofysiologia määrää niiden reagoimisesta ääneen.

Saksalaisen tutkimusryhmän (Weichenberger ym. 2017) viimeisin fMRI:stä eli toiminnallisesta magneettikuvauksesta tekemä tutkimus osoittaa, että ihmisen aivot reagoivat subliminaalisiin eli kuulokynnyksen alapuolella oleviin ääniin. Jatkuva, kuulokynnyksen alapuolella oleva äänisignaali voi siten saada aikaan patogeenisen (eli sairauksia ja tauteja aiheuttavan) vaikutuksen, kuten on huomattu ihmisissä ja eläimissä, jotka asuvat tuulivoimaloiden ympäristössä.

Tuulivoimaloiden terveysvaikutuksia koskevassa julkisessa keskustelussa on tärkeää huomata, että Weichenbergerin tutkimus kumoaa niin kutsutun nosebo-efektin. “Matalataajuinen ääni (myös infrääni) voi vaikuttaa ja vaikuttaa aivoihin alle havaintokynnyksen olevilla äänitehotasoilla.” – syte/ep

English:

Book: Low-frequency Sound Can Be a Pollutant And a Health Hazard

Dr. Bruce Rapley has published a book Biological Consequences of Low-Frequency Sound (2019). According to it also sound can be a pollutant as well as a health hazard. Dr. Rapley is an applied biologist and a specialist in the area of environmental health, acoustics and cognition.

CFASPv3_Rapley_BruceThe results of 20 years of research by Dr. Rapley and his international research team show that certain type of sounds can produce a hormonal effect that results in the ”fight or flight” response in the body. It is relevant to understand that also sound can be a pollutant as well as a health hazard. The research culminates in a new PC-based technology, SAM Technology (Soundscape Analysis and Monitoring).

Combined with his research for his PhD with the New Zealand Defence Force (NZDF), Dr. Rapley has a wide expertise and understanding of how environmental sound can affect cognition (brain function and thinking processes) as well as physiological responses. The neurophysiology of the brain is responsible for the way it reacts to sound.

The latest fMRI (functional magnetic resonance imaging) research by the German research team (Weichenberger et al. 2017) shows that the human brain responds to subliminal sound, that is to sound below the hearing threshold. Continuous exposure to subliminal infrasound signal could cause a pathogenic influence in the body, as observed in humans and animals living near wind turbines.

It is of critical importance in the public debate regarding health effects of wind turbines to notice that the Weichenberger research negates the so-called nocebo effect. Their research concludes: ”Low-frequency sound (including infrasound) can, and does, affect the brain, at sound power levels below conscious perception”.


Dr. Bruce Rapley (2019). Biological Consequences of Low-Frequency Sound. Conversations for a Small Planet, Volume 3. New Zealand & Australia: Bouncing Koala Press. ISBN: 978-0-473-46673-2. Available: http://www.smart-technologies.co.nz/books.html

Biological Consequences of Low-Frequency Sound (new book). Press release. 20 January, 2019. Available: https://www.emfacts.com/2019/02/biological-consequences-of-low-frequency-sound-new-book/ Preview: http://www.smart-technologies.co.nz/book3/preview_2.pdf

Weichenberger, Bauer, Kühler, Hensel, Forlim, Ihlenfeld, Ittermann, Gallinat, Koch & Kühn (2017). Altered cortical and subcortical connectivity due to infrasound administered near the hearing threshold – Evidence from fMRI. Available: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0174420